GAZ-TECH

INFO OGÓLNE ELEMENTY INSTALACJI OPŁACALNOŚĆ SERWISY INDEX
Elektryka Wtrysk DGI Wtrysk SGI Wtrysk Elisa Wtrysk Stella Wtrysk Stag
Miksery Wielozawory Zawory CNG Kolektory

Samochody z instalacją wtryskową

Rozmiary zbiorników

Wyposażenie dodatkowe

Przewody do instalacji

Wyposażenie różne

Wlew gazu

Wlew gazu służy do uzupełniania ilości paliwa. Jest zaworem kulowym jednokierunkowym. Po zamocowaniu specjalnego pistoletu we wlewie gazu, który szczelnie przylega do gniazda wlewu, pod wpływem ciśnienia z dystrybutora gaz jest uzupelniany w zbiorniku. Po odłączeniu pistoletu odcięty zostaje powrót gazu ze zbiornika poprzez zawór zwrotny (stalową kulkę) znajdującą się we wlewie. W celu zabezpieczenia wlewu gazu przed zanieczyszczeniem stosuje się wkręcany korek wlewu gazu. Korek wlewu znajduje się na pasku który jest przykręcony do wlewu uniemożliwiając jego przypadkowe zgubienie. W ostatnim czasie wlew montowany jest w maskownicy wlewu, w której zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem jest zatrzaskowa pokrywka.

Elektrozawór gazu

Jest to urządzenie elektromagnetyczne, które otwiera lub zamyka przepływ LPG (gazu). 
LPG trafia do wejścia elektrozaworu gazu w stanie ciekłym. Najpierw wpływa do komory odstojnikowej umieszczonej w dolnej części elektrozaworu. Stąd gaz przepływa przez filtr do górnej części, gdzie znajduje się tłoczek gazu otwierający i zamykający przepływ gazu do wyjścia. 
Tłoczek zmienia swoje położenie (zamyka lub otwiera) w wyniku zmian napięcia na cewce elektrycznej: 
- zawór jest zamknięty, jeżeli na cewce zaworu nie ma napięcia, 
- zawór jest otwarty i umożliwia przepływ gazu, jeżeli na cewce zaworu jest napięcie. 
Kiedy kluczyk zapłonu w samochodzie jest wyłączony lub też kiedy przełącznik benzyna/gaz znajduje się w pozycji "BENZYNA", na zaciskach cewki nie występuje napięcie i tłoczek dociskany przez sprężynę zamyka przepływ gazu. Przy pracującym silniku i przełączniku benzyna/gaz ustawionym w pozycji "GAS", na cewce elektrozaworu gazu występuje napięcie. Pole elektromagnetyczne wytworzone wewnątrz cewki przemieszcza tłoczek pokonując siłę sprężyny co pozwala na przepływ gazu przez elektrozawór dalej do reduktora-parownika.

Elektrozawór benzyny...


Ostatnie zmiany wprowadzono dnia 2012-11-29

GAZ-TECH , © 2002. Wszelkie prawa zastrzeżone